Aprobaty dopuszczenie do użytkowania
AQUATO®KOM & PUMP AQUATO®STABI−KOM
Zbiorniki Klasy Z − 55.31 − Z − 55.32 − Z − 55.31 − Z − 55.32 −
Beton C >> 275 >> 479 >> 469 >> 489
D >> 274 >> 478 >> 470 >> 488
D + P >> 356
D + H >> 357
PE poziome C >> 275 >> 469 >> 489
D >> 274 >> 470 >> 488
D + P >> 358
D + H >> 359
PE pionowe C >> 275 >> 469 >> 489
D >> 274 >> 470 >> 488
GFK C >> 275 >> 469 >> 489
D >> 274 >> 470 >> 488